W OFERCIE:

Jednym z głównych profili naszej działalności jest handel kruszywami budowlanymi
Oferowane przez nas kruszywa  wyróźniają się wysoką jakością potwierdzoną certyfikatami, oraz bardzo konkurencyjnymi cenami.

OFERUJEMY :

 • PIASEK SIANY 0/2
 • PIASEK SIANY 0/4
 • PIASEK SIANY 0/8
 • PIASEK PŁUKANY 0/2
 • ŻWIR PŁUKANY 2/8
 • ŻWIR PŁUKANY 8/16
 • ŻWIR PŁUKANY 2/16
 • POSPÓŁKA KOPANA ZE ŚCIANY
 • MIESZANKA NATURALNA (NA WARSTWĘ MROZOOCHRONNĄ 0/31 mm)
 • MIESZANKA NATURALNA 4/31
Posiadamy kruszywa budowlane z następujących skał:

 • GRANIT
 • DOLOMIT
 • WAPIEŃ
 • MELAFIR
 • AMFIBOLIOT
 • GNEJS
 • BAZALT
 • SJENIT
 • GRANODIORYT
Jak wiemy kruszywa budowlane mają bardzo duże spektrum zastosowań.

Oto tylko niektóre z nich:

 • BETON TOWAROWY
 • BETON MOSTOWY
 • BETON KONSTRUKCYJNY
 • BETON PRZEMYSŁOWY
 • BETON DROGOWY
 • DRENAŻE